Een nieuwe standaard voor gemeentelijk vastgoed.

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed is er voor alle Nederlandse gemeenten. Door slim gebruik van open en eigen databronnen maken we prestaties van gemeentelijk vastgoed inzichtelijk. Zo ontwikkelen we een eigen gestandaardiseerde vastgoedtaal. Elke gemeente kan eenvoudig meedoen met het Benchmark Light programma en zo toegang krijgen tot alle relevante open databronnen. Voor gemeenten die echt de diepte in willen, is er het Benchmark Expert programma.


Het “waarom” van de benchmark in een notendop:

  Vergelijkt vastgoedprestaties met data en dashboards

  Maakt maatschappelijke meerwaarde inzichtelijk

   Helpt keuzes in vastgoedbeleid te verantwoorden

  Brengt gemeenten in contact met peers

  Samen werken aan een gemeentelijke vastgoedtaal

Feiten en cijfers over de benchmark

20

2,9

2.902

7,7

5.126

gemeenten

gebouwen

miljoen m² BVO

contracten

miljoen inwoners

Zeven kernvragen voor vastgoedsturing.

Beschikbaarheid

Hoeveel voorzieningen zijn er per inwoner beschikbaar? En hoe ver moeten mensen daarvoor reizen?

Beleid

Voor welke beleidsdoelen wordt het gemeente vastgoed ingezet? Hoe groot is mijn kernportefeuille?

Duurzaamheid

Heb ik mijn verduurzamingsopgave goed in beeld? Lig ik op koers?

Bezetting

Wordt het vastgoed optimaal gebruikt? Waar zit de leegstand? Is dit veel?

Financiën

Wat kost het vastgoed? En in welke mate dekken de opbrengsten de kosten van het vastgoed?

Organisatie

Zetten we personele middelen efficiënt in gezien de vastgoedopgave?

Tevredenheid

Hoe tevreden zijn gebruikers met het vastgoed en de dienstverlening?

Welke benchmark past bij jou?

Benchmark Demo

Dashboard van één thema

Gratis deelname

Kennismaken met de benchmark

Direct toegang tot het dashboard

Benchmark Light

Dashboard van drie thema’s

Gebruik van open data

Kennismaken met de datagedreven werken

Deelname aan Meet-Up jaarresultaten

Benchmark Expert

Dashboard van zes thema’s

Gebruik van open en eigen data

Inclusief datacheck

Deelname aan alle Meet-Ups met peers

Benchmark Tevredenheid

Dashboard huurderstevredenheid

Te downloaden rapportage

Eenvoudig digitaal proces

Gebaseerd op Customer Effort Score

Hoe is de benchmark opgebouwd?

_

Beschikbaarheid

Beleid

Duurzaamheid

Bezetting

Financiën

Organisatie

Huurderstevredenheid

Demo

Light

Expert

Tevredenheid

Prijzen voor deelname aan de benchmark gemeentelijk vastgoed 2021.

Gemeentegrootte (inwoners)

> 250.000

100.000 – 250.000

50.000 – 100.000

< 50.000

Demo

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Light

€ 6.000

€ 4.000

€ 3.000

€ 2.000

Expert

€ 15.000

€ 10.000

€ 7.500

€ 5.000

Tevredenheid

€ 5.000

€ 3.500

€ 2.500

€ 1.700

Dashboards voor vastgoedsturing

Deelnemers krijgen toegang tot dashboards waarin de eigen vastgoedprestaties inzichtelijk zijn gemaakt. Resultaten worden getoond op het niveau van deelportefeuilles, gebruiksdoelen en gebouw. Je kunt je resultaten vergelijken met de benchmark en je peergroep.

Huurderstevredenheid

Jaarlijks meten we de tevredenheid onder huurders van het gemeentelijk vastgoed. Elke gemeente kan hieraan meedoen, ook als je niet meedoet met Benchmark Light of Benchmark Expert. We werken met een gestandaardiseerde digitale vragenlijst gebaseerd op de Customer Effort Score. De vragen gaan over de tevredenheid met de dienstverlening en het vastgoed. In 2020 haalden we hiermee een response van bijna 50%!


Het proces hebben we inmiddels volledig gedigitaliseerd en beproefd. We houden rekening met alle privacy richtlijnen. Wilt u meer weten over de huurderstevredenheidsmeting?

Download de whitepaper
Over de benchmark

Marten Middendorp
Republiq

TIAS School for Business & Society en Republiq delen vanaf de start van dit project een gezamenlijke visie op vastgoedbenchmarking. We geloven dat meer inzicht leidt tot betere vastgoedbeslissingen. De spectaculaire groei van open data is een mooie kans voor een extra fundament in de vastgoedsturing.

Ingrid Janssen
TIAS School for Business and Society

Ik ben trots dat we in korte tijd deze groep koplopers hebben samengebracht. Zij gaan met ons het ontwikkelingstraject aan. Binnenkort worden de eerste dashboards opgeleverd aan de deelnemende gemeenten. Zij kunnen dan hun vastgoed vergelijken op kwaliteitskenmerken, beschikbaarheid, waarderatio’s, exploitatielasten, gebruiksfuncties en huurinkomsten.

Jan Kappers
Gemeente Deventer

Door onze deelname laten we zien onze vastgoedorganisatie goed op orde te hebben. Maar bovenal biedt het ons een businesstool waarmee we vastgoedbeslissingen veel beter kunnen onderbouwen. Ik ben er van overtuigd dat ook andere gemeenten deze toegevoegde waarde snel ondervinden.

Zij doen al mee, jullie ook?

Inmiddels zijn er 20 deelnemende gemeenten aan de benchmark, samen goed voor het vastgoed van ruim 3,2 miljoen inwoners. Maar benchmarken is een dynamisch proces in een omgeving die blijft veranderen. Natuurlijk ambiëren we een benchmark met een nog groter draagvlak. Dat vergroot de toegevoegde waarde van de resultaten voor elke gebruiker. Meld je dus snel aan!

 • ‘s-Gravenhage

 • ‘s-Hertogenbosch

 • Arnhem

 • Amstelveen

 • Breda

 • Capelle aan den IJssel

 • Deventer

 • Ede

 • Eindhoven

 • Emmen

 • Haarlem

 • Helmond

 • Nissewaard

 • Rheden

 • Utrecht

 • Westland

 • Zoetermeer