RESULTATEN 2018

20 gemeenten | 5.738 gebouwen | 4.904 huurcontracten | 3,2 miljoen inwoners | 8.500.000 m² BVO

De resultaten van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2018 zijn bekend. Naast de vier thema’s van vorig jaar, beschikbaarheid, financiën, beleid en duurzaamheid, is er dit jaar ook het thema organisatie bij gekomen. Hierdoor kan er een extra verdiepingsslag gemaakt worden in de gegevens.

Dit jaar zijn we ook gaan kijken naar het verloop van de benchmarkportefeuille. Na drie jaar benchmarken kunnen hier ook zinnige uitspraken over worden gedaan. Zo valt op dat voor ruim 1.000 panden ten opzichte van vorig jaar een verbetering van de labeling van de gebruiksdoelen heeft plaatsgevonden. Dit is mede het gevolg van een verbeterslag van de data bij de deelnemers ten behoeve van strategische sturing.

Natuurlijk vielen er ook een heleboel andere dingen op. Bijvoorbeeld dat 12% van de panden dat geen specifiek beleidsdoel dient leegstaat. Of dat 50% van de panden zonder specifiek beleidsdoel gelabeld is om te behouden. Maar er is natuurlijk ook weer gekeken naar aantal vierkante meters beschikbare voorzieningen per inwoner. En de spreiding van de beleids- en normhuren in de portefeuille.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan de marktrapportage van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed hieronder.

BEKIJK DE RESULTATEN

OOK MEEDOEN?

Klik hier om deel te nemen