NIEUWE GENERATIE BENCHMARK

We maken een nieuwe generatie benchmark voor gemeentelijk vastgoed. Een benchmark die de sector verder helpt. De drijvende kracht achter de benchmark is de wil om te verbeteren en de wil om van elkaar te leren. Soms kijk je in de spiegel voor een verdieping in je eigen prestatie, soms wil je vergelijken met een andere deelnemer of een bepaalde groep deelnemers.

MET VIJF THEMA’S DE PORTEFEUILLE INZICHTELIJK

Thema 1 | Beschikbaarheid

Hoeveel voorzieningen zijn er per inwoner beschikbaar? En hoe ver moeten mensen daarvoor reizen?

Thema 2 | Financiën

Wat is de waarde van mijn vastgoed? En wat is de relatie tussen de waarde en mijn inkomsten en uitgaven?

Thema 3 | Beleid

Waar wordt het gemeentelijk vastgoed voor ingezet? En sluit dit aan bij mijn doelstellingen?

Thema 4 | Duurzaamheid

Heb ik mijn verduurzamingsopgave goed in beeld? Moet ik hierin nog grote stappen zetten?

Thema 5 | Organisatie

Wat kost het vastgoedmanagement? Organiseer ik het doelmatig?

NIEUWS

meer nieuwsberichten

TRANSPARANTIE EN PROFESSIONALITEIT

Jaarlijks vatten wij opvallende zaken uit de benchmark samen in een marktrapportage die we tijdens de jaarlijkse benchmarkbijeenkomst bij TIAS School for Business & Society presenteren. Met deze rapportages dragen de deelnemers bij aan professionalisering en transparantie van de gemeentelijke vastgoedsector. Deze marktrapportages zijn door middel van infographics publiek en online toegankelijk.

DE KRACHT VAN BIG DATA

De mogelijkheden voor datatoepassingen groeien enorm. Veel gegevens voor gemeentelijke vastgoedsturing zijn openbaar beschikbaar. Denk aan BAG, Kadaster, CBS en Google. In de online applicatie combineren we eigen data met deze open data wat leidt tot interessante nieuwe inzichten.

Het dashboard geeft inzicht in rendement, de kwaliteit én de beschikbaarheid van voorzieningen. En omdat veel data over beschikbaarheid openbaar is, kun je je eigen data ook vergelijken met de gegevens van gemeenten uit heel Nederland.

DATA AANLEVERING EN -VALIDATIE

Deelnemende gemeenten leveren data aan conform een uniforme datasheet. De benchmark indicatoren vormen hiervoor het uitgangspunt. De data worden door gemeenten op het niveau van het vastgoedobject aangeleverd. Wij analyseren, controleren en valideren de data.

 

Nieuwkomers helpen we met standaarden en het verbeteren van data-kwaliteit. Geautomatiseerde datachecks vergroten de betrouwbaarheid. Een onwaarschijnlijke verhouding tussen m² en WOZ waarde levert bijvoorbeeld een oranje vlag op.

TIAS School for Business & Society en Republiq delen vanaf de start van dit project een gezamenlijke visie op vastgoedbenchmarking. We geloven dat meer inzicht leidt tot betere
vastgoedbeslissingen. De spectaculaire groei van open data is een mooie kans
voor een extra fundament in de vastgoedsturing.
Marten Middendorp, Republiq
Ik ben trots dat we in korte tijd deze groep koplopers hebben samengebracht. Zij gaan met ons
het ontwikkelingstraject aan. Binnenkort worden de eerste dashboards opgeleverd aan de
deelnemende gemeenten. Zij kunnen dan hun vastgoed vergelijken op kwaliteitskenmerken, beschikbaarheid, waarderatio’s, exploitatielasten, gebruiksfuncties en huurinkomsten
Door onze deelname laten we zien onze vastgoedorganisatie goed op orde te hebben.
Maar bovenal biedt het ons een businesstool waarmee we vastgoedbeslissingen
veel beter kunnen onderbouwen. Ik ben er van overtuigd dat ook andere gemeenten
deze toegevoegde waarde snel ondervinden.
Jan Kappers, Gemeente Deventer
ZIJ DOEN AL MEE, JULLIE OOK?

Inmiddels zijn er 20 deelnemende gemeenten aan de benchmark, samen goed voor het vastgoed van ruim 3,2 miljoen inwoners. Maar benchmarken is een dynamisch proces in een omgeving die blijft veranderen. Natuurlijk ambiëren we een benchmark met een nog groter draagvlak. Dat vergroot de toegevoegde waarde van de resultaten voor elke gebruiker. Meld je dus snel aan!

BGV-tweets

Ze zijn er! de resultaten van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed #data #gemeentelijkvastgoed #vastgoedsturing presentatie nu @TIASNews pic.twitter.com/LupHBfbVBm

Ongeveer 2 jaar geleden op BGV's Twitter via Hootsuite Inc.